background
logotype

Pierwsze zdania

W 2 roku życia pojawiają się kolejne umiejętności w mówieniu, czyli łączenie dwóch słów. Dziecko zaczyna naukę budowania zdań. Od 2 do 3 roku życia dzieci nadal wykazują się znacząco wyższym poziomem rozumienia mowy niż zasobem słów i zdań. W tym czasie następuje również gwałtowny rozwój mowy. Dziecko bardzo szybko uczy się nowych słów, a do tej nauki wystarczy rozmowa z osobą dorosłą.

Do 3 roku życia zasób słownictwa można oszacować na około 900 – 1000 słów. Ponadto dziecko potrafi formułować zdania złożone z trzech, czterech słów. Zdania te składają się z podmiotu i orzeczenia. Maluch potrafi stosować przeczenia, zadawać proste pytania, stosuje zaimki i przyimki. Lubi bawić się słowami i dźwiękami oraz chętnie opowiada o zdarzeniach rozgrywających się w teraźniejszości. Pomiędzy 2 a 3 rokiem życia mowa dziecka staje się coraz bardziej zrozumiała i nawet osoba postronna potrafi ją zrozumieć. Zanikają niektóre cechy zniekształcające mowę, na przykład zjadanie części wyrazów lub ich końcówek. W tym wieku dziecko może upraszczać trudniejsze i dłuższe wyrazy oraz mieć trudności ze zbitkami spółgłoskowymi. Dynamiczny rozwój mowy jest wyraźnie zauważalny. W mowie dziecka codziennie pojawiają się nowe słowa czy konstrukcje – niekiedy są to zjawiska zabawne i komiczne, dowodzące tego, jak twórczo maluch zmaga się z materią językową.

Nie wszystkie dzieci między 24 a 36 miesiącem życia są na takim poziomie rozwoju mowy. Gdyby zastosować „drabinkę osiągnięć”, to na jej szczycie znalazłyby się dzieci świetnie rozwijające swoją mowę, poniżej dzieci ze słabszym rozwojem mowy, jeszcze niżej takie, które mówią, ale nikt ich nie rozumie, a na ostatnim, najniższym szczebelku drabinki byłyby dwulatki, a nawet trzylatki, które prawie nie mówią. Dzieci z tej ostatniej grupy najczęściej porozumiewają się gestem, wokalizują niektóre głoski, wypowiadają strzępki słów lub realizują pojedyncze dźwięki. Należy podkreślić, że są to dzieci, u których rozwój psychoruchowy (tzn. słuch, rozwój umysłowy, budowa narządów mowy) przebiega prawidłowo. Najczęściej w późniejszych latach następuje znacząca poprawa mowy dziecka.

Corocznie coraz więcej dzieci dwuletnich, a często nawet młodszych, trafia do logopedy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Świadczy to o coraz większej świadomości rodziców, a także specjalistów, którzy kierują dzieci na specjalistyczne badania logopedyczne. Z drugiej strony nadal zbyt wiele dzieci za późno zostaje skierowanych na specjalistyczne badania logopedyczne, często z powodu panującego przekonania, że dziecko wyrośnie, samo się nauczy, dogoni rówieśników, itd.

Zastosowanie się do porad logopedy skutkuje u dzieci szybką i łatwą nauką prawidłowej artykulacji. Warto zatem:

  • natychmiast odrzucić smoczek;
  • wprowadzić pokarmy, które wymagają żucia i gryzienia;
  • wykorzystywać naturalne warunki życia domowego do przeprowadzenia ćwiczeń logopedycznych;
  • pracować z dzieckiem krótko, lecz często (od kilku sekund do kilku minut, kilka razy dziennie);
  • ćwiczyć z dzieckiem, gdy panuje dobry nastrój do pracy, traktując ćwiczenia jako zabawę śmieszną, wesołą, trochę jak „wygłupianie się”;
  • chwalić dziecko za jego osiągnięcia i we właściwy sposób je nagradzać.

Uwaga! Jeśli dwuletnie dziecko nie mówi (pomimo poprawnego wykonywania poleceń i dobrego kontaktu z otoczeniem), konieczna jest pomoc logopedyczna!

Copyright© 2022 Słyk Jolanta