background
logotype

Wpływ przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych na zaburzenia mowy.

Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań wynika, że około miliard ludzi cierpi na przewlekłe choroby układu oddechowego. W latach 90 wg danych WHO, nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań na astmę i choroby alergiczne, a za prawdopodobne przyczyny tego uważa się: zmiany środowiskowe, zanieczyszczenie środowiska, skażenia wody, chemizację żywności, nieekologiczny tryb życia. Dolegliwości te dotykają przede wszystkim dzieci.

Register to read more...

Opóźniony rozwój mowy u dzieci

Rodzice bardzo często niepokoją się, gdy ich normalnie fizycznie rozwijające się dziecko nie chce rozmawiać z rodzicami, rówieśnikami, opiekunami, ma mały zasób słów, albo nie mówi jeszcze wcale. W wieku, kiedy mowa innych dzieci jest już na etapie tworzenia pierwszych zdań, ich pociecha nadal posługuje się głównie gestami. Może to świadczyć już o opóźnionym rozwoju mowy (ORM).

Register to read more...

Czy odżywianie dziecka ma wpływ na rozwój mowy?

Logopedzi twierdzą, że mowa jest gościem w jamie ustnej, a to dlatego, że pierwotna funkcja jamy ustnej to spożywanie pokarmu. Nie jest ważne jakie pokarmy dziecko spożywa, ale w jakiej formie. Jama ustna jest odcinkiem układu pokarmowego i wszystkie ruchy jej narządów służą przede wszystkim pobieraniu, formowaniu i mechanicznemu rozdrabnianiu pokarmów. Jednocześnie te ruchy są treningiem mięśni, które odpowiadają za artykulację poszczególnych głosek. Dlatego też dla prawidłowego rozwoju narządów jamy ustnej ważne jest naturalne odżywianie dziecka, czyli przede wszystkim karmienie piersią – jednak nie dłużej niż do końca pierwszego roku życia. Należy stopniowo wprowadzać pokarmy stałe zgodnie z zaleceniami pediatry.

Register to read more...

Jąkanie a giełkot

Giełkot to drugie, obok jąkania, patologiczne zaburzenie płynności mówienia. Jednak obydwa te zjawiska różnią się charakterem i wymagają innych oddziaływań terapeutycznych. Giełkot jest zaburzeniem mowy charakteryzującym się jego nieświadomością, małym zakresem uwagi, zakłóceniem percepcji, artykułowania i formułowania wypowiedzi. Równocześnie giełkot jest zaburzeniem procesów myślowych programujących mowę, wynikających z dziedzicznych predyspozycji. Inaczej giełkot to mowa bezładna.

Register to read more...

Pierwsze zdania

W 2 roku życia pojawiają się kolejne umiejętności w mówieniu, czyli łączenie dwóch słów. Dziecko zaczyna naukę budowania zdań. Od 2 do 3 roku życia dzieci nadal wykazują się znacząco wyższym poziomem rozumienia mowy niż zasobem słów i zdań. W tym czasie następuje również gwałtowny rozwój mowy. Dziecko bardzo szybko uczy się nowych słów, a do tej nauki wystarczy rozmowa z osobą dorosłą.

Register to read more...

Jąkanie zostawić w spokoju?

Jąkanie jest jedną z najczęściej spotykanych wad mowy (ok. 1%). Częściej jąkają się chłopcy niż dziewczynki. U dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia jest to zawsze zaburzenie płynności mowy i jedynie terapia psychologiczno – logopedyczna może im pomóc. Jeśli jąkanie pojawi się nagle między 2 – 3 rokiem życia – będzie to tzw. jąkanie rozwojowe. Dziecko może powtarzać głoski (t – t – tata), sylaby (ma – ma – mama), całe wyrazy (kot, kot, kot)), robić pauzy. Dlaczego tak się dzieje?

Register to read more...

Pierwsze słowa

W 12 miesiącu życia pojawiają się dwie bardzo wyczekiwane przez rodziców umiejętności – dziecko zaczyna chodzić i mówić pierwsze słowa. Ważne jednak, by ten magiczny 12 miesiąc życia potraktować umownie – nie jako punkt, ale pewien przedział czasowy, co oznacza, że maluch może zacząć wymawiać pierwsze słowa między 9 a 18 miesiącem życia.

Register to read more...

Krótkie wędzidełko podjęzykowe a rozwój mowy

Czy wiesz, że najczęściej spotykaną wadą anatomiczną jamy ustnej jest skrócone wędzidełko podjęzykowe. Jak sama nazwa mówi, jest to miękki twór włóknisty, tzw. „niteczka”, którą widzimy, gdy uniesiemy język do góry przy szeroko otwartych ustach. Łączy ona (niteczka) w linii środkowej dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej. Prawidłowo rozwinięte wędzidełko pozwala na dotarcie czubkiem języka we wszystkie zakątki jamy ustnej. Kiedy jest zbyt krótkie (ankyloglosja), ogranicza ruchy języka, uniemożliwiając poprawną artykulację wielu głosek, jest również przyczyną niewłaściwego ssania, połykania czy żucia i właśnie dlatego coraz częściej podkreśla się, iż powinno być podcinane już w wieku niemowlęcym. Krótkie wędzidełko powoduje więc kształtowanie się nieprawidłowych wzorców pokarmowych od początku rozwijania się tej funkcji, a także zbieranie się dużej ilości śliny pod językiem, czasem wyciekanie jej na zewnątrz, co często budzi niepokój rodziców. 

Register to read more...

Dlaczego pierwszy rok życia jest ważny w rozwoju mowy?

Pierwsze dwanaście miesięcy to najistotniejszy okres w życiu człowieka. Czas ten wpływa na dalsze etapy rozwoju, dlatego zmiany w zakresie psychomotoryki noworodka i niemowlęcia powinny być w centrum uwagi wielu specjalistów, w tym także logopedów, a przede wszystkim rodziców.

Register to read more...

Wady zgryzu i ich wpływ na rozwój mowy dziecka

Niewielu rodziców wie o tym, że wady zgryzu mogą wpływać na rozwój mowy dziecka. Choć istnieje grupa osób, która pomimo wady zgryzu nie ma rażącej wady wymowy, to jednak znaczny odsetek ludzi z nieprawidłowościami w obrębie żuchwy i uzębienia posiada problemy artykulacyjne.

Register to read more...

Jak stymulować rozwój językowy dziecka? Rady dla rodziców

Mówienie stanowi naturalną potrzebę każdego człowieka, jednak nie jest sztuką ani łatwą, ani małą. Zanim malutki człowieczek nauczy się mówić, upływa kilka lat. Te pierwsze lata życia to czas dany rodzicom, opiekunom i nauczycielom, by uczynić mowę dziecka lekką, łatwą i przyjemną. Lekceważenie problemów związanych z mową dziecka może doprowadzić do poważnych kłopotów w nauce i zaburzeń emocjonalnych. Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Dobrze czyni ten, kto dużo mówi do dziecka, kształtując w nim tym samym zdolność słuchania i rozumienia, oraz słucha, gdy dziecko mówi. Zacznij działać już dziś!

Register to read more...

Copyright© 2022 Słyk Jolanta