background
logotype

Słowo trzeba usłyszeć

Jeśli twoje dziecko mówi zbyt głośno albo mówi niechętnie, zniekształca słowa, prosi o powtórzenie pytania, o zwiększenie siły głosu w magnetofonie czy telewizji, unika kontaktów z rówieśnikami, zainteresuj się przede wszystkim jego słuchem.

Zaburzony słuch to często przyczyna wad wymowy. Im szybciej specjalista postawi diagnozę, określi stopień niedosłuchu, tym efektywniejsza będzie współpraca z audiologiem i logopedą. Koniecznością może okazać się również korzystanie z aparatu słuchowego.

Podejmując działania, których celem jest wprowadzenie dziecka w świat dźwięków, opiekunowie muszą wykazać się przede wszystkim cierpliwością. Zrozumieć, że dziecko z zaburzonym słuchem potrzebuje znacznie więcej czasu, aby właściwie zareagować na dźwięk. Dlatego wszelkie, zalecone przez specjalistów ćwiczenia językowe, trzeba powtarzać wielokrotnie, cierpliwie zwracając uwagę dziecka na ruchy warg i mimikę, zachęcając je do powtarzania nazw przedmiotów pokazywanych na obrazkach. Podobnie wprowadza się dziecko z zaburzeniami słuchu w świat czynności i sytuacji z najbliższego otoczenia.

Opiekunowie i wychowawcy dziecka niedosłyszącego powinni zaczynać z nim pracę od poznawania przedmiotów o nazwach jedno- lub co najwyżej dwusylabowych. Powtarzanie ich nie będzie sprawiać dziecku trudności, a sukcesy zachęcą je do dalszej pracy.

Warto również zachęcić dziecko do gromadzenia lub rysowania potrzebnych obrazków, co jest znakomitym ćwiczeniem, utrwalającym poznane słowa. Zbiory obrazków można wykorzystać do układanek i gier tematycznych, pomagających, np. w opisie własnego ciała, przyborów do mycia, części ubrania, zabawek, itp. Spacer jest świetną okazją do poznawania pojęć związanych z dalszym otoczeniem. Podczas zabaw należy wręcz „zmuszać” dziecko do aktywności słownej. Bardzo często przeszkodą we wzbogacaniu słownika dziecka niedosłyszącego jest nadopiekuńczość. Taryfa ulgowa jest równie szkodliwa, jak zniecierpliwienie zbyt małymi postępami.

Wszelkie zaniedbania w rehabilitacji dziecka niedosłyszącego mogą zaburzyć jego rozwój emocjonalny, udaremnić kontakty z rówieśnikami, doprowadzić do izolacji, a w efekcie stworzenia sobie „własnego świata”.

Copyright© 2022 Słyk Jolanta