background
logotype

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Prawidłowa artykulacja głosek języka polskiego jest uzależniona od sprawności i prawidłowej budowy narządów mowy. Każda głoska ma określony układ artykulacyjny, wymagający sprawnej pracy wszystkich mięśni odpowiedzialnych za powstawanie dźwięków, dlatego konieczne jest ich systematyczne usprawnianie. Podczas mówienia poruszają się: język, wargi, podniebienie miękkie i żuchwa. Precyzyjne ruchy wpływają na wyrazistość i poprawność wymowy.

 

Wyniki badań nad rozwojem ruchowym dziecka wskazują, że stopień ogólnego rozwoju ruchowego koreluje ze sprawnością ruchową narządów mowy. Opóźnienia w rozwoju ruchowym małego dziecka opóźniają również czas przewidywany dla pojawienia się określonych głosek. Przypomnijmy:

 • Głużenie – to czas unoszenia główki (2 – 6 miesiąc);
 • Gaworzenie – to czas siadania (6 – 9 miesiąc);
 • Pierwsze słowa – łączy się z pierwszymi krokami (9 – 18 miesiąc);
 • Mowa zdaniami –to pora na naprzemienne stawianie nóg (np. przy wchodzeniu na schody), bieganie, próby jazdy na rowerku (24 – 36 miesiąc).

Dlatego też pracę nad usprawnianiem narządów mowy zaczyna się od ogólnorozwojowych zabaw ruchowych, dopiero po nich przechodzi się do zabaw związanych z gimnastyką tych narządów: języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego.

Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy wprowadza się jako kolejne po oddechowych, fonacyjnych i logorytmicznych. W indywidualnych sytuacjach terapeutycznych wprowadza się je po ćwiczeniach słuchowych, będących zazwyczaj ostatnim ogniwem przygotowującym do poprawnej wymowy. U dzieci młodszych celem tych zajęć jest usprawnianie narządów artykulacyjnych. Sześciolatki i dzieci starsze mają je doskonalić. Teoretycznie bowiem powinny one mówić już płynnie i poprawnie. Jednak pewna część nie ma opanowanej jeszcze mowy na takim poziomie (dzieci niedosłyszące, z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, niestaranną artykulacją) i dla nich zajęcia te nadal będą pełniły funkcję usprawniającą. Proponowane zabawy i ćwiczenia logopedyczne mogą przynieść dziecku ulgę i sukces. Zacznij ćwiczyć już dziś!

Ćwiczenia języka:

 • oblizywanie warg czubkiem języka przy otwartych ustach,
 • oblizywanie ruchem okrężnym warg posmarowanych miodem lub dżemem,
 • kierowanie języka w kąciki warg przy otwartych ustach,
 • kręcenie czubkiem języka za dolnymi zębami przy otwartych ustach,
 • szybkie odbijanie czubka języka o górne zęby przy otwartych ustach,
 • oblizywanie czubkiem języka podniebienia,
 • odbijanie czubka języka o podniebienie – naśladowanie stukotu końskich kopyt,
 • dotykanie czubkiem języka kolejno górnych i dolnych zębów,
 • wysuwanie i chowanie płaskiego języka przy otwartych ustach,
 • wysuwanie języka daleko na brodę,
 • unoszenie języka w kierunku nosa,
 • oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych zębów,
 • napinanie języka – język wąski (w kształcie strzałki) przy otwartych ustach,
 • naprzemienne wysuwanie wąskiego (w kształcie strzałki) i szerokiego, luźnego (w kształcie łopaty) języka przy otwartych ustach,
 • wypychanie czubkiem języka policzków,
 • przesuwanie czubka języka po wewnętrznej stronie policzków,
 • przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła przy otwartych ustach,
 • przeciskanie języka przez zbliżone zęby.

Ćwiczenia warg:

 • rozciąganie warg w szeroki uśmiech,
 • wysuwanie i spłaszczanie warg zaokrąglonych,
 • zakładanie wargi dolnej na górną i górnej na dolną,
 • ściąganie warg w ryjek,
 • cmokanie – wargi ściągnięte,
 • „zajączek” – wciąganie policzków do jamy ustnej i tworzenie zajęczego pyszczka,
 • mlaskanie wargami,
 • wciąganie powietrza przez ściągnięte wargi,
 • gwizdanie i dmuchanie przez mocno ściągnięte wargi,
 • parskanie wargami,
 • przesadna artykulacja głosek: a – i – o – e – u – y, a – i – u, i – o, e – o, itp.,
 • nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami energiczne wypuszczanie powietrza z policzków,
 • naśladowanie żucia z zamkniętymi ustami.

Ćwiczenia żuchwy:

 • opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze,
 • przesuwanie żuchwy w prawą i lewą stronę,
 • naśladowanie żucia, np. gumy,
 • maksymalnie głębokie nagryzanie dolnej wargi,
 • „udajemy małpkę” – maksymalne wysuwanie żuchwy do przodu z jednoczesnym nagryzaniem górnej wargi,
 • ziewanie.

Ćwiczenia podniebienia miękkiego:

 • chuchanie,
 • ziewanie,
 • chrząkanie,
 • dmuchanie,
 • naśladowanie kaszlu,
 • chrapanie na wdechu i wydechu,
 • naśladowanie płukania gardła,
 • energiczne, szybkie powtarzanie przed lustrem: ak – ka, ek – ke, ik – ki, ok – ko, uk – ku, yk – ky, ag – ga, eg – ge, ig – gi, og – go, ug – gu, yg – gy,
 • energiczne powtarzanie sylab, z położeniem nacisku na głoskę „p” (dłuższe zwarcie warg): apa. opo, upu, ypy, ipi, a następnie: ap, op, ep, yp, up, ip i na końcu: pa, po, pe, pi, pu, py.

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w wolnym tempie, ale rytmicznie, każdy układ powtarzamy 3 – 5 razy, zwiększając stopniowo liczbę i tempo.

Copyright© 2022 Słyk Jolanta