background
logotype

Dziecko z zaburzoną mową w szkole

Warunki funkcjonowania dziecka z zaburzoną mową w szkole są o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane niż w przedszkolu:

  • w klasie szkolnej dzieci z zaburzoną mową jest o wiele mniej niż w grupie przedszkolnej,
  • u dziecka szkolnego zaburzenie jest trudniejsze do usunięcia, ponieważ jest bardziej utrwalone,
  • grupa rówieśników na tym poziomie nie toleruje już dzieci sepleniących, jąkających się, mało elokwentnych, podobnie jak niezdarnych, płaczliwych, itd.,
  • dziecko znajduje się pod silną presją opinii rówieśników, nauczycieli i rodziców, boi się odsunięcia od grupy; w obawie przed śmiesznością staje się lękliwe, niepewne, wypowiada się cicho i jak najkrócej,
  • koncentracja na nauce czytania i pisania (w pewnym stopniu ograniczająca pracę nad mową spontaniczną), nie pomaga dziecku w usuwaniu zaburzenia,
  • trudności dziecka powoli nakładają się na siebie i doprowadzają często do zaburzeń w zachowaniu.

Wśród przyczyn niepowodzeń szkolnych zaburzenia mowy zajmują drugie miejsce, tuż po opóźnieniach rozwoju intelektualnego.

Żadnych wątpliwości nie budzi fakt, że poprawna wymowa daje dziecku szansę na większy sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu stresów.

Zaburzenie mowy może stanowić jedną z najpoważniejszych barier w karierze szkolnej. Bardzo często rodzice nie kojarzą zaburzeń mowy dziecka z jego trudnościami w nauce szkolnej przy czytaniu i pisaniu, a przecież dziecko tak czyta, a najczęściej też tak pisze, jak mówi. Za tak błędną postawę rodziców płacą ogromną cenę ich dzieci. Im później trafiają do logopedy, tym dłużej trwa terapia, tym trudniej opanować poprawne mówienie i zlikwidować stare wadliwe nawyki.

Pamiętajmy, że cierpienia duszy ani w części nie sprawiają takich kłopotów, jak dolegliwości ciała. Nikt nie lekceważy bolącego zęba czy brzucha dziecka, nikt nie czeka, aż mu przejdzie, tylko szuka pomocy u lekarza.

Najwyższy czas, by rodzice równie szybko szukali pomocy specjalistów, gdy kłopoty dotyczą mowy ich dzieci. Im wcześniej podejmiemy terapię, tym krócej będziemy pracować nad wywołaniem właściwego dźwięku i zwiększymy szansę powodzenia terapii.

Copyright© 2022 Słyk Jolanta