background
logotype

Nazywam się Marta Słyk. Jestem logopedą i oligofrenopedagogiem. Na co dzień pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu Publicznym w Wierzbicy. Posiadam doświadczenie głównie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, zarówno zdrowymi, jak i z niepełnosprawnością intelektualną. Wiem, że mali pacjenci są bardzo wymagający, dlatego też wykorzystuję na zajęciach najskuteczniejsze metody pracy, dzięki którym spotkania są ciekawe, atrakcyjne i przynoszą oczekiwane efekty. Korzystam również z nowoczesnych programów multimedialnych do diagnozy i terapii logopedycznej. Jestem otwarta na nową wiedzę i umiejętności, dlatego też chętnie uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 

Proszę pamiętać, że każdy problem jest możliwy do rozwiązania. Ważne, by go w porę rozpoznać, zdiagnozować i skorygować z sukcesem.

Moje wykształcenie: 

  • Studia podyplomowe w zakresie - Neurologopedia: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie;
  • Studia podyplomowe w zakresie - Logopedia ogólna; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
  • Studia podyplomowe w zakresie - Oligofrenopedagogika; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
  • Studia wyższe magisterskie: na kierunku - Pedagogika w zakresie - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną; Akademia Świętokrzyska w Kielcach;
  • Studia wyższe zawodowe: na kierunku - Pedagogika w zakresie - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną; Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.
Copyright© 2021 Słyk Jolanta